Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

πρόσθετη τεκμηρίωση


Στην πρόσθετη τεκμηρίωση εμφανίζονται video σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψυχιατρική ηθική που είναι ήδη αναρτημένα στο youtube και επιτρέπουν την δημόσια αναπαραγωγή τους. (συνεχής ενημέρωση)

Psychiatric ethics - commitment, boundaries, informed consent, and all that

09-03-2015 19:18

Lecture on selected topics in psychiatric .


Bill Fulford Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry

09-03-2015 19:16

Professor Bill Fulford, lead editor of the Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry talks about how he got into the field of philosophy as a psychiatrist and how the two fields joined up to become an important area of study in its own right. GEORGE CHRISTODOULOU, WPA Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice

09-03-2015 19:12

Relazione presentata durante la VI GENEVA CONFERENCE ON PERSON-CENTERED MEDICINE Thomas Szasz on Psychiatry and Religion

09-03-2015 19:05

Thomas Szasz is a psychiatrist and author well known for his criticism of the modern psychiatry movement. He has consistently sought to apply classical liberal principles (such as bodily and mental self ownership) to social science and also explored the consequences of mandatory institutionalization of persons the state deemed to be insane.Franco Basaglia and the closure of Italian asylums

09-03-2015 18:54

Wellcome Trust funded researcher Professor John Foot spent two years exploring the history of revolutionary psychiatrist Franco Basaglia. This audio slideshow gives an overview of Franco Basaglia's work, and his movement to radically reform the treatment of psychiatric patients in Italy.Foucault—The Lost Interview

09-03-2015 18:52

This until now rarely seen 15-minute footage is of an interview that was conducted by the Dutch philosopher Fons Elders in preparation for the debate between Noam Chomsky and Michel Foucault, which was broadcasted on Dutch television on Sunday, Nov. 28, 1971. The whole interview was essentially lost for decades and was published in the winter of 2012 for the first time. It is now available as a book under the title of "Freedom and Knowledge."