Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

πρόσθετη τεκμηρίωση


Στην πρόσθετη τεκμηρίωση εμφανίζονται video σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψυχιατρική ηθική που είναι ήδη αναρτημένα στο youtube και επιτρέπουν την δημόσια αναπαραγωγή τους. (συνεχής ενημέρωση)

Foucault—The Lost Interview

Πρόσθετη τεκμηρίωση | 09-03-2015 18:52

This until now rarely seen 15-minute footage is of an interview that was conducted by the Dutch philosopher Fons Elders in preparation for the debate between Noam Chomsky and Michel Foucault, which was broadcasted on Dutch television on Sunday, Nov. 28, 1971. The whole interview was essentially lost for decades and was published in the winter of 2012 for the first time. It is now available as a book under the title of "Freedom and Knowledge."


Βίντεο:

Επιστροφή