Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

πρόσθετη τεκμηρίωση


Στην πρόσθετη τεκμηρίωση εμφανίζονται video σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψυχιατρική ηθική που είναι ήδη αναρτημένα στο youtube και επιτρέπουν την δημόσια αναπαραγωγή τους. (συνεχής ενημέρωση)

Bill Fulford Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry

Πρόσθετη τεκμηρίωση | 09-03-2015 19:16

Professor Bill Fulford, lead editor of the Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry talks about how he got into the field of philosophy as a psychiatrist and how the two fields joined up to become an important area of study in its own right. http://oxford.ly/1bBe4IG New window Professor Bill Fulford is a Fellow of St Catherine's College and Member of the Philosophy Faculty in the University of Oxford and Emeritus Professor of Philosophy and Mental Health at the University of Warwick. He is lead editor of the The Oxford Handbook of Philosophy and Psychiatry, series editor of the OUP book series International Perspectives in Philosophy and Psychiatry, and co-editor of the journal Philosophy, Psychiatry, & Psychology.


Βίντεο:

Επιστροφή