Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

δημοσιεύσεις

Στη σελίδα Δημοσιεύσεις εμφανίζονται επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψυχιατρική ηθική, χρήσιμα εγχειρίδια και σχετικά βιβλία. Όσα δημοσιεύονται είναι ήδη αναρτημένα στο διαδίκτυο, σε σελίδες που παραπέμπουμε και επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτές δωρεάν, άνευ συνδρομής ή οικονομικού αντιτίμου.

Η αριστοτελική ηθική του Thomas Sydenham (1624-1689) και η ψυχιατρική διάστασή της

Δημοσιεύσεις | 09-03-2015 16:33

Ο Thomas Sydenham, εισηγητής της Κλινικής Ιατρικής στους νεώτερους χρόνους και απο- καλούμενος «Άγγλος Ιπποκράτης», παρέδωσε εγκατεσπαρμένες στο εκδεδομένο έργο του ενδιαφέρουσες απόψεις για ζητήματα βιοϊατρικής ηθικής που προβληματίζουν και τους σύγχρονους διανοητές. Όπως φαίνεται ωστόσο από το ανέκδοτο δοκίμιό του με τίτλο «Theologia Rationalis», είχε βαθύτερες θρησκευτικές και φιλοσοφικές αναζητήσεις που στο δοκίμιο αυτό εκτίθενται με τρόπο επεξεργασμένο και συστηματικό. Η παρούσα εργασία, με κύρια πηγή το συγκεκριμένο κείμενο, επιχειρεί να αναδείξει τη συγγένεια της σκέψης του Sydenham με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ειδικότερα με την αριστοτελική ηθική. Η ανάλυση του κειμένου γίνεται με βάση τους άξονες γνωσιολογία, οντολογία, ηθική και με στόχο να καταδειχθούν οι μεταξύ τους συνάφειες. Έχει ληφθεί επίσης μέριμνα για την παράθεση και συζήτηση των διαφορετικών απόψεων, ενώ στο «Συμπέρασμα» υποδεικνύεται η συσχέτιση της σκέψης του Sydenham με τη σύγχρονη βιοϊάτρική ηθική προβληματική, ιδίως εκείνη που παρακολουθεί την αριστοτελική παράδοση.

Λέξεις ευρετηρίου: βιοϊάτρική ηθική, ιστορία της ιατρικής, αριστοτελική ηθική, Thomas Sydenham.

Πηγή:  www.psych.gr New window


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο
Ενημέρωση: 09-03-2015 16:33 - Μέγεθος: 1.82 MB

Επιστροφή