Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

δημοσιεύσεις

Στη σελίδα Δημοσιεύσεις εμφανίζονται επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψυχιατρική ηθική, χρήσιμα εγχειρίδια και σχετικά βιβλία. Όσα δημοσιεύονται είναι ήδη αναρτημένα στο διαδίκτυο, σε σελίδες που παραπέμπουμε και επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτές δωρεάν, άνευ συνδρομής ή οικονομικού αντιτίμου.

Deinstitutionalization in Greece: Ethical problems

Δημοσιεύσεις | 09-03-2015 16:40

The following paper is based on a Concerted Action which focused on the "Ethical aspects of deistinstutionalisation in mental health care" in 2001. It investigates the development and the ethical dilemmas posed by deinstitutionalization in Greece. This movement has recently un­dergone a very active phase but the transition from the traditional model of psychiatric care to the community based system unavoidably creates many ethical problems related to the profes­sionals' attitude towards individual liberties, dignity and other fundamental rights of mentally ill persons. These problems exist not only in the level of the therapist-patient relationship but in the level of policy making as well as its implementation. Moreover, the paper deals with specific ethical problems such as stigmatisation and isolation in the community context, as well as the role of the family.

Key words: Deinstitutionalization, mental illness, ethical aspects.

Πηγή:  www.psych.gr New window

 


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πλήρες κείμενο
Ενημέρωση: 09-03-2015 16:40 - Μέγεθος: 128.5 KB

Επιστροφή