Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

δημοσιεύσεις

Στη σελίδα Δημοσιεύσεις εμφανίζονται επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψυχιατρική ηθική, χρήσιμα εγχειρίδια και σχετικά βιβλία. Όσα δημοσιεύονται είναι ήδη αναρτημένα στο διαδίκτυο, σε σελίδες που παραπέμπουμε και επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτές δωρεάν, άνευ συνδρομής ή οικονομικού αντιτίμου.

Ηθική και δεοντολογία στην ψυχική υγεία

Δημοσιεύσεις | 09-03-2015 16:44

Η ηθική είναι ζήτημα που απασχολεί συστηματικά την ανθρώπινη σκέψη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όσον δε αφορά στην ιατρική πράξη, κανόνες και "αλγόριθμοι" δεοντολογίας διατυπώθηκαν ήδη από τον Ιπποκράτη. Σήμερα οι απαιτήσεις για την εφαρμογή τους έχουν αυξηθεί, θεραπευτικά πρωτόκολλα εφαρμόζονται με ολοένα και μεγαλύτερη αυστηρότητα, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι ιατροί να αισθάνονται ότι οι ηθικές επιλογές τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις περιορίζονται ή καταπιέζονται.

Το παρόν βιβλίο καταπιάνεται με την ηθική και τη δεοντολογία στην ψυχιατρική κλινική πράξη, φιλοδοξώντας περισσότερο να προτείνει έναν τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των διλημμάτων που ανακύπτουν καθημερινά, και όχι ασφαλώς να δώσει οριστικές απαντήσεις ή να διατυπώσει ηθικούς κώδικες. Στο Γενικό Μέρος παρουσιάζονται τα θεωρητικά και εννοιολογικά ζητήματα της ψυχιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, ενώ στο Ειδικό Μέρος συζητούνται συγκεκριμένα προβλήματα και κλινικά περιστατικά, εκ των οποίων αναδύονται ηθικά και δεοντολογικά διλήμματα.

Το βιβλίο απευθύνεται σε κάθε ειδικό της ψυχικής υγείας που επιθυμεί τόσο να εμβαθύνει σε θεωρητικά ζητήματα ηθικής, όσο και να παρακολουθήσει οδούς και δυνατότητες αντιμετώπισης δεοντολογικών προβλημάτων που θα συναντά συχνά στην κλινική του πρακτική.

Πηγή:  www.biblionet.gr New windowΕπιστροφή