Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

μαρτυρίες

Στη σελίδα Μαρτυρίες αναρτώνται επιστολές, μαρτυρίες και συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν βιώσει ή βιώνουν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους, κοινωνικά, επαγγελματικά και οικογενειακά προβλήματα ως συνέπεια των ψυχικών δυσλειτουργιών τους. (συνεχής ενημέρωση σύντομα)
Μη διαθέσιμο περιεχόμενο