Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

δημοσιεύσεις

Στη σελίδα Δημοσιεύσεις εμφανίζονται επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με την ψυχική υγεία και την ψυχιατρική ηθική, χρήσιμα εγχειρίδια και σχετικά βιβλία. Όσα δημοσιεύονται είναι ήδη αναρτημένα στο διαδίκτυο, σε σελίδες που παραπέμπουμε και επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτές δωρεάν, άνευ συνδρομής ή οικονομικού αντιτίμου.

Ηθική και δεοντολογία στην ψυχική υγεία

09-03-2015 16:44

Το βιβλίο απευθύνεται σε κάθε ειδικό της ψυχικής υγείας που επιθυμεί τόσο να εμβαθύνει σε θεωρητικά ζητήματα ηθικής, όσο και να παρακολουθήσει οδούς και δυνατότητες αντιμετώπισης δεοντολογικών προβλημάτων που θα συναντά συχνά στην κλινική του πρακτική.Deinstitutionalization in Greece: Ethical problems

09-03-2015 16:40

The following paper is based on a Concerted Action which focused on the "Ethical aspects of deistinstutionalisation in mental health care" in 2001.Η αριστοτελική ηθική του Thomas Sydenham (1624-1689) και η ψυχιατρική διάστασή της

09-03-2015 16:33

Ν. Κουτουβίδης, Ε. Σανιδά
Ψυχιατρικό Τμήμα, «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ., Αθήνα
Ψυχιατρική 2006, 17:151-158Τόμος 18 Τεύχος 4 - Θεωρητικές αρχές ηθικής στην ιατρική και την ψυχιατρική

09-03-2015 16:17

Η άσκηση της ιατρικής πρέπει να καθοδηγείται από ηθικές αρχές. Αυτή η ανάγκη υπήρχε από την εποχή του Ιπποκράτη και ίσως και πολύ πριν από αυτή. Ωστόσο, στην εποχή μας η ανάγκη αυτή έχει καταστεί επιτακτική. Ηθικοί κώδικες και κατευθυντήριες οδηγίες εμφανίζονται παντού στον κόσμο με αυξανόμενη συχνότητα και αφορούν σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, ενώ υπάρχει κλιμακούμενη πίεση για την εφαρμογή των ηθικών αυτών κανόνων, όχι μόνο από την πλευρά των επαγγελματικών οργανώσεων αλλά και από την ευρύτερη κοινωνία.Διαγνωστικά Κριτήρια και Ψυχιατρική Ηθική

09-03-2015 16:15

Αυτό το άρθρο γράφτηκε από τον Άλκη Γούναρη στα τέλη του 2007 και δημοσιεύθηκε πρώτη φορά, στο περιοδικό Ψυχανεμίσματα, της Ελληνικής Εταιρείας Φαινομενολογικής- Υπαρξιακής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας, τ.4, την Άνοιξη 2008, σελ.61-65.

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.ethics.gr/content.php?id=40